Døre på klem – lyrisk antologi af og med lyrikgruppen FynsVærk.

Allerførst må nævnes, at coveret, som jo gerne skulle virke indbydende, ikke er særligt spændende. Titlen hentyder jo til en åbning, men det er ikke det indtryk man får, når man ser coveret. Det minder mest af alt om coveret til en matematikbog for 5. klasse. Det er synd, og man burde have brugt lidt mere krudt på layoutet.

Men til indholdet: Som man kan forvente af en lyrisk antologi er Døre på klem en blandet fornøjelse. Der er stor forskel på teksterne, både hvad angår kvalitet, relevans og læseværdighed, og det er derfor umiddelbart svært at danne sig et helhedsindtryk.

Højdepunkterne i samlingen er så absolut Cindy Lynn Browns kortprosatekster og Søren Kaare Petersens digte.
Cindy Lynn Brown leverer syv kortprosatekster sikkert som skud fra hoften. Sproget er levende, nærmest legende, overstrøet med lækre vendinger og tilsat engelske citater her og der, præcis som man tænker i vores globaliserede samfund. Sætningerne er kun adskilt af kommaer, hvilket hurtigt kunne resultere i et vist staccato-præg, men her flyder sproget som en lind strøm. Tonen er forfriskende ny og anderledes. Det er en sand fryd at læse.

Søren Kaare Petersen har seks digte med, der alle handler om rejseoplevelser. Han er den eneste af de i alt ti forfattere, der har valgt et tydeligt tema til denne samling, og det er en klog beslutning, der giver større overskuelighed for læseren. Digtene beskriver situationer på rejser, fortalt fra en anden vinkel, end man sædvanligvis ser. Her er vi nede i øjenhøjde, små øjeblikke fastfrosset, yderst genkendelige detaljer, som ellers let overses i vores oplevelseshungrende rejsefeberliv. Sproget er varmt og imødekommende, og hele tiden med et (selv)ironisk twist indflettet. Digtene er kort sagt både velskrevne og underholdende.

Andre absolut læseværdige bidrag leveres af Jan Hjort og Poul G. Exner.
Jan Hjort drager en snert af fantacy ind i sine halvt historiske, halvt samfundspolitiske digte. Det er en skam, at han kun har tre digte med, for man får lyst til at læse mere. Om end den grafiske opstilling i hans digte irriterer og distraherer lidt.

Poul G. Exner har fire kortprosatekster med, der alle er en smule surrealistiske. Man kan sige om teksterne, at det er lidt ligesom at forsøge at læse et billede af Asger Jorn, der som bekendt var en af de store danske abstrakte ekspressionister. Man kan ikke nødvendigvis se, hvad det forestiller, det er ikke nødvendigvis kønt, og man ved heller ikke, hvor man skal gøre af det bagefter, men det giver stof til eftertanke.

De øvrige bidragydere i antologien er: Susan Bradley Skov, T. C. Kaae, Børge Lindschouw, Lisa Sanders, Finn Wiedemann og, betegnet som bonus, M. L. Kjeldsen. Desværre er der ikke ret meget godt at skrive om deres bidrag. Måske lige med undtagelse af Lisa Sanders ' næsten Golding'ske digt Uagtsomt pindsvin , der beviser, at hun kan skrive andet end poetiske stemningsbilleder.

Personligt kan jeg undre mig over, at Susan Bradley Skov s digte er kommet med i bogen. Der er her tale om meget korte digte med letkøbte pointer, og de efterlader ikke noget godt indtryk. T. C. Kaae bidrager med en håndfuld småerotiske og humoristiske digte, der desværre ikke hæver sig over middel. Det samme kan siges om Børge Lindschouw s digte, de vil ikke nok, og når ikke ud til denne læser. Det gælder også Finn Wiedemann s bidrag, de mangler simpelthen drive, en vilje til at ville noget ud over det sædvanlige. M. L. Kjeldsen s tekst, der afslutter antologien, er vist et bestillingsarbejde, det er i hvert fald det indtryk, man får, og det er svært at se, hvor denne tekst ellers kunne have nogen relevans.

Som det nok kan anes, er jeg ikke særlig begejstret for denne samling som helhed, men den er faktisk læseværdig i kraft af de fire førstnævnte lyrikeres bidrag.

- MetrOrd

 

BARE LIGE EN KORT INTRODUKTION

Lyrikgruppen FynsVærk fra Odense, har udsendt deres første antologi i mere end 9 år. Den hedder døre på klem , og har bidrag af 9 forskellige forfattere. Bogen er meget svingende i kvalitet, som det nu må være, hvis eneste krav er lyst til at være med. For mig at se falder bogen i to hovedkvaliteter:

det absolut læseværdige, samt amatørlyrik fra skrivebordskuffen. Derimellem evidente talenter som den foreløbigt ukendte Søren Kaare Petersen, også Cindy Lynn Browns lyriske prosa er virkelig værd at fremhæve. (”… et hår gennem evigheden, er alt hvad vi kan være, alt hvad vi rummer, der vil altid være mandage…”). Ligeledes hæver poul g. exner sig også over gennemsnittet, sammen med Jan Hjort og Kjeldsen. Antologien viser klart, at kunst er enkel og svær. Og at man i mange tilfælde får det ud, som man har investeret i. Temaerne er den gamle eksistens: identitet, kærlighed,ensomhed.

Bidragyderne er:
Susan B. Skov, f. 1958.
Cindy Lynn Brown, f. 1973.
Jan Hjort, f. 1980.
T C Kaae, f. 1952.
Børge Lindschouw, f. 1943.
Søren Kaae Petersen, f. 1968.
Lise Sanders, f. 1949.
poul g. exner, f. 1973.
M. L. Kjeldsen, f. 1969.
Finn Wiedemann, f. 1964.

- Poesi.dk